Zbog situacije sa COVID-19 privremeno ne možemo isporučivati baterije. Postoje ograničenja za isporuku opasnih materija.

Scroll to top